Party Napkins - White

Party Napkins - White

Two ply, paper party napkins, 33cm x 33 cm (13'' x 13'').

20 napkins per pack.


Weight: 0.03 kg

Item Colour: White

Price: $2.00

Quantity:


add to wishlist Add to wish list